logo

De bewustwordingscampgane We Zijn Zelf Het Medicijn was een succes

Een campagne om de kans op dementie verkleinen
Dementie is een nare aandoening waar geen medicijn voor is. Toch kan je zelf veel doen om de kans op dementie te verkleinen. Daarom organiseerde GGD
Flevoland vanuit het programma Positief Ouder Worden afgelopen jaar de campagne ‘We zijn zelf het medicijn’ in samenwerking met de zes Flevolandse gemeentes, Netwerk Dementie Flevoland en het Zilveren Kruis. Met deze campagne werden Flevolanders tussen de 40 en 75 jaar bewust gemaakt van de mogelijkheid om de kans op dementie te verkleinen door een gezonde leefstijl te hanteren. Van april 2022 tot april 2023 is de campagne in Flevoland uitgevoerd. 

Uit de nameting van de campagne blijkt dat ruim 80% op de hoogte is van het feit dat ze zelf hun hersengezondheid kunnen verbeteren, 15% van de panelleden de slogan ‘We zijn zelf het medicijn’ herkent en een derde van de panelleden blijkt afgelopen jaar gezonder te zijn gaan leven om de hersengezondheid te verbeteren.  In deze infographic staan de belangrijkste effecten van de campagne.  Al met al zijn er vele successen geweest tijdens de campagneperiode in Flevoland.