logo

Gemeenten

Wilt u in uw gemeente meer weten over risicoreductie van dementie? Op deze pagina delen wij cijfers, bekende risicofactoren voor dementie en de interventies die het risico op dementie kunnen verlagen.   

Toename van dementie in Flevoland

Uit cijfers van het CBS blijkt dat dementie in 2022 één van de belangrijkste oorzaken van sterfte onder Nederlanders is. Door een groeiende levensverwachting zal is de verwachting dat dementie in 2040 de belangrijkste doodsoorzaak zijn. De toename van dementie in Flevoland stijgt harder dan in de rest van het land. Dat komt ook door de demografische opbouw van Flevoland. Prognose cijfers tot 2050 van Flevoland zijn hier te vinden.

Dementie is een complexe en ingrijpende aandoening, waarvoor op dit moment nog geen genezing mogelijk voor is. Echter, er zijn inspanningen mogelijk om de ontwikkeling van dementie te vertragen of te voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat er wereldwijd 30% van de gevallen van dementie toegeschreven kan worden aan zeven veranderbare risicofactoren, namelijk diabetes, hypertensie, obesitas, onvoldoende lichaamsbeweging, depressie, tabaksgebruik en een laag opleidingsniveau.

 

Dementie komt in verhouding vaker voor onder migrantenouderen. Deze verhoogde prevalentie is in verband gebracht met een combinatie van factoren die frequenter voorkomen onder migrantenouderen. Voorbeelden van deze risicofactoren zijn een lagere sociaaleconomische status (SES) en een verhoogde incidentie van overgewicht, hart- en vaatziekten, en diabetes.”

Voortdurend wordt onderzoek uitgevoerd naar interventies die gericht zijn op het vertragen of voorkomen van dementie. Sommige van deze onderzoeken, zoals FINGER-NL en PRODEMOS, bevinden zich nog in een lopende fase, en de resultaten zullen uiteindelijk bepalen of deze interventies effectief zijn.

Benieuwd naar meer achtergrond informatie? In het dit werkt dossier lees u meer over de bekende risicofactoren voor dementie en de interventies die het risico op dementie kunnen verlagen.

Bewustwordingscampagne

In april 2022 tot april 2023 is in Flevoland de campagne ‘We zijn zelf het medicijn’  uitgevoerd. Deze bewustwordingscampagne is door de Universiteit van Maastricht/Alzheimer Centrum Limburg ontwikkeld. Het doel van deze campagne is om mensen meer bewust te maken van de invloed van een gezonde leefstijl op de hersengezondheid. De focus ligt op gezonde voeding, meer bewegen en stimuleren van de hersenen. Via deze link vind je de belangrijkste effecten van deze campagne. De campagne is in de regio afgelopen. Dit betekent dat er geen activiteiten meer worden georganiseerd, maar wel is alle informatie en materialen nog te vinden op de website. 

Samengevat wat werkt

  • Behandeling van hoge bloeddruk en ernstig overgewicht op middelbare leeftijd (door medicatie en/of leefstijlverandering

  • Voor alle leeftijden inzetten op stoppen met roken

  • Stimuleren van sociale en cognitieve activiteiten

  • Stimuleren van een goede opleiding