Gemeenten bewegen

Wilt u in uw gemeente meer weten over bewegen ? Op deze pagina delen wij cijfers en erkende interventies die bijdragen aan meer bewegen.

Bewegen

Regelmatige lichaamsbeweging is van cruciaal belang om gezondheid en vitaliteit te behouden. Bewegen draagt naast het belang van behoud van de fysieke gezondheid, ook bij aan de mentale gezondheid. Bovendien is het een van de beschermende factoren tegen kwetsbaarheid.

Volgens de beweegrichtlijnen die zijn opgesteld door de Gezondheidsraad in 2017, wordt volwassenen en ouderen (vanaf 18 jaar) aangeraden om wekelijks minstens 2,5 uur aan matige tot intensieve lichaamsbeweging te besteden, naast 2 keer per week gericht op het versterken van de botten en spieren. Voor ouderen vanaf 65 jaar is het daarnaast van belang om wekelijks 2 balansoefeningen op te nemen in hun routine.  

Beweegrichtlijn

Volgens de beweegrichtlijnen voldoet 38% van de ouderen in Flevoland aan deze aanbevelingen, wat overeenkomt met het landelijk gemiddelde en geldt voor alle gemeenten in Flevoland. Dit percentage in Flevoland is stabiel sinds 2020.

Wekelijks sporten

Uit de Gezondheidsmonitor blijkt dat 38% van de oudere bevolking in Flevoland actief deelneemt aan sport. Dit percentage is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Echter, op Urk is dit percentage lager dan in de andere gemeenten in Flevoland. Opmerkelijk is dat het aandeel ouderen in Flevoland dat wekelijks sport, is toegenomen tussen 2016 en 2022.

Erkende interventies

Op zoek naar erkende beweeginterventies om lokaal in te zetten? In de databank van kenniscentrum sport & bewegen zijn sport- en beweeginterventie te vinden die collega’s in het land al succesvol hebben ingezet.