Gemeenten

Wilt u in uw gemeente meer weten over valpreventie? Op deze pagina delen wij cijfers, werkzame elementen en wat werkt bij valpreventie. Valpreventieaanpak is effectief als: effectieve interventies worden ingezet opzet en uitvoering in de praktijk goed zijn en ouderen worden bereikt .

Het aantal valongevallen bij ouderen stijgt elk jaar. In Flevoland rijden elke dag twee ambulances naar personen van 65 jaar en ouder vanwege een valincident. In onze regio overlijden jaarlijks ruim zeventig mensen aan de gevolgen van een valincidenten Met het oog op de vergrijzing nemen deze aantallen de komende jaren alleen maar toe.

De voorspelling is dat het aantal bezoeken aan de eerste hulp na een valongeval tot 2050 stijgt met 47%. Letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.

Klik voor grote versie

Wat werkt in valpreventie

Loketgezondleven heeft voor valpreventie in kaart gebracht wat werkt. Ben je professional of beleidsmaker? Dan kun je dit gebruiken bij het opzetten en uitvoeren van een aanpak op maat om vallen te verminderen.

Overzicht erkende interventies

De kwaliteit van steeds meer interventies is door onafhankelijke experts en beoordelaars vastgesteld. Via dit overzicht op Loketgezondleven vind je de erkende interventies als het gaat om het risico op vallen te verkleinen.

Wat levert valpreventie op?

Valpreventie bij ouderen loont. Vooral op het gebied van gezondheid, maar ook financieel. De Rekenhulp Valpreventie laat in drie stappen zien wat de kosten en de baten van valpreventie zijn in een lokale situatie. De Rekenhulp is bedoeld voor beleidsmakers en beslissers binnen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgorganisaties, GGD en gezondheidscentra. De uitkomsten van de rekenhulp zijn heel concreet en kunnen helpen bij het gesprek over organisatie en financiering van valpreventie.

Uitkomst GGD panel valpreventie

2009 mensen vulden de vragenlijst in. Deze opinie-peiling is uitgevoerd met behulp van het GGD Panel. Het panel wordt gebruikt om de opinie van de Flevolanders te peilen. De resultaten moeten worden beschouwd als een indicatie.  33% van de panelleden is het afgelopen jaar gevallen, waarvan het merendeel buitenshuis. 32% heeft een verhoogd risico op basis van de valrisico test, maar 64% van hen schat het valrisico niet als verhoogd. Via onderstaande link vind je meer resultaten in de resultaten.