Gemeenten voeding

Wilt u in uw gemeente meer weten over gezonde voeding en het voorkomen van ondervoeding bij ouderen? Op deze pagina delen wij kennis, wat werkt en elementen waar u zelf mee aan de slag kunt. 

Gezonde voeding

Ouderen worden steeds ouder, en het beleid van de overheid en gemeenten is gericht op het streven om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Voor ouderen van 70 jaar en ouder is een gezond voedingspatroon en voldoende beweging cruciaal voor het behoud van gezondheid en fitheid, zelfs bij chronische ziekten zoals diabetes type 2. Aangezien het verouderingsproces individueel varieert, kunnen specifieke groepen ouderen aanvullend advies nodig hebben naast algemene voedingsrichtlijnen. In deze factsheet vind je meer informatie over gezonde voeding bij ouderen. Wil je meer weten over gezonde voeding in gemeentelijk beleid?

Ondervoeding

Ondervoeding, samen met overgewicht, heeft een significante impact op de afnemende zelfstandigheid en verhoogt het risico op vallen. Voor de meer kwetsbare (thuiswonende) ouderen is ondervoeding echter een veelvoorkomend probleem. Een op de vijf van de thuiswonende 75-plussers is ondervoed. Ondervoeding kan ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van ouderen. Daarom is het van cruciaal belang om ondervoeding zo vroeg mogelijk vast te stellen, aangezien een vroegtijdige diagnose de behandeling aanzienlijk kan verbeteren. Maar nog beter is het om te voorkomen dat ouderen überhaupt ondervoed raken.  Het Gezond Actief Leven Akkoord, benadrukt en geeft handvatten om een gezonde voedingspatroon en specifiek het voorkomen van ondervoeding bij ouderen te voorkomen.

Integrale aanpak ondervoeding

Gemeenten kunnen inzetten op een integrale aanpak van ondervoeding, zodat zij zo lang mogelijk fit blijven en hierdoor zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven met behoud van eigen regie. Ondervoeding kan aangepakt worden door dit samen aan te pakken. Hoe eerder wordt gesignaleerd, hoe beter de behandel mogelijkheden zijn. De integrale aanpak bestaat uit vier fasen:

  • Bewustwording
  • Vroegsignalering
  • Screening en diagnostiek
  • Behandeling en evaluatie
 

Binnen deze fasen is samenwerking en overdracht belangrijk. Op initiatief van het kenniscentrum ondervoeding is de interventie Goed Gevoed Ouder Worden ontwikkeld (opgenomen in het Loket Gezond Leven van het RIVM). Dit is gericht op zowel ouderen en hun naasten als op professionals werkzaam in het sociaal domein en eerstelijns zorgverleners. 

Als u als gemeente wilt werken aan het voorkomen van ondervoeding bij ouderen? Ga dan voor meer informatie over ‘wat werkt’ naar de website van loket gezond leven.