Professionals

Professionals in welzijn en zorg hebben een belangrijke bijdrage om valincidenten te verminderen.  Hier vind je de Ketenaanpak Valpreventie.

Ketenaanpak Valpreventie

Wist je dat elke 5 minuten in Nederland een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp belandt na een val? In 2020 waren de directe medische zorgkosten van valongevallen al meer dan 1 miljard euro in ons land. De gevolgen van vallen zijn groot. Het beïnvloedt niet alleen het leven van de oudere zelf, maar ook dat van hun dierbaren en de samenleving als geheel. Het kan de zelfredzaamheid van ouderen beperken en het moeilijker maken om thuis te blijven wonen, wat belangrijk is voor de kwaliteit van leven.

In Flevoland verliezen jaarlijks bijna 70 mensen het leven als ge-volg van een val. Dat is hartverscheurend. We willen hier iets aan doen. Maar liefst één op de drie 65-plussers heeft een verhoogd risico op vallen. Maar slechts 1,5% van de 70-plussers neemt deel aan valpreventieve interventies. Vallen heeft meerdere oorzaken en risicofactoren, dus valpreventie begint met het herkennen van het verhoogde valrisico en een gestructureerde aanpak. Voorkomen is beter dan genezen.

De ketenaanpak bestaat uit meerdere fases, Doorloop deze om tot een goede aanpak te komen. Klik op de knoppen of download de ketenaanpak in als PDF document.