logo

De toekomst van gezond ouder worden in Flevoland

De jeugd heeft de toekomst. Dat is ontegenzeggelijk waar. Maar ook voor de wat oudere medemens is in het domein van de publieke gezondheid belangrijke gezondheidswinst te halen die de kwaliteit van leven positief beïnvloedt. Vergrijzing, uitdagingen in het kader van gezond ouder worden, vitaliteit en veerkracht. Thema’s waar onze zes gemeenten steeds vaker mee te maken krijgen.

Vanuit het Programma ‘Positief Ouder worden’ proberen we gemeenten, ketenpartners en instellingen bewust te maken wat er op ons afkomt in Flevoland als het gaat om de veroudering van onze bevolking. Thema’s als de dubbele vergrijzing, gezondheidsvraagstukken en dementie komen aan de oppervlakte.

Om bij onze stakeholders op een laagdrempelige en gelijktijdig inhoudelijke manier het belang te laten zien van deze onderwerpen, hebben we een speciaal magazine gemaakt.

In deze bijzondere publicatie met als titel ‘De toekomst van gezond ouder worden in Flevoland’ laten we professionals, experts en ervaringsdeskundigen aan het woord.

Download hier de PDF.