logo

Handvatten voor lokale ketenaanpak valpreventie 

Flevoland vergrijst. En dit heeft consequenties voor de toekomst van de zorg. Preventie is daarom belangrijker dan ooit. Óok op het gebied van het voorkomen van vallen. Binnen Flevoland bouwen we aan een ketenaanpak valpreventie. Verschillende partijen werken nauw samen aan onder andere voorlichting, bewustwording en het inzetten van valpreventieve beweeginterventies. GGD Flevoland lanceerde het inspiratiedocument ‘Samenwerken aan de ketenaanpak valpreventie Flevoland’. Het doel? Professionals handvatten geven bij maken van een lokaal plan van aanpak.

‘We bieden achtergrondinformatie, tips en handige links. Hiermee kunnen professionals concreet aan de slag met het opzetten of uitbouwen van de lokale ketenaanpak,’ vertelt Shanna Brižić, adviseur Publieke Gezondheid van GGD Flevoland. ‘Het document bevat informatie en voorbeelden van wat er allemaal al door anderen is geïnitieerd en bedacht. Allemaal gebundeld in één document. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze ouderen veilig blijven.’

‘Wist je dat elke 5 minuten in Nederland een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp belandt na een val? In 2020 waren de directe medische zorgkosten van valongevallen al meer dan 1 miljard euro in ons land. De gevolgen van vallen zijn groot. Het beïnvloedt niet alleen het leven van de oudere zelf, maar ook dat van hun dierbaren en de samenleving als geheel. Het kan de zelfredzaamheid van ouderen beperken en het moeilijker maken om thuis te blijven wonen, wat belangrijk is voor de kwaliteit van leven’, vertelt ze.

Maar liefst één op de drie 65-plussers heeft een verhoogd risico op vallen. ‘Maar slechts 1,5% van de 70-plussers neemt deel aan valpreventieve interventies’, legt ze uit. ‘Vallen heeft meerdere oorzaken en risicofactoren. Valpreventie begint dus met het herkennen van het verhoogde valrisico en een gestructureerde aanpak. En daar werken we in Flevoland samen aan.’

Dit doen we met het programma Positief Ouder Worden en via Flevoland Gezond & Wel. In deze netwerken zijn allerlei mensen vertegenwoordigd, vanuit zorg en welzijn.