Ketenaanpak valpreventie Flevoland

Het aantal valongevallen bij ouderen stijgt elk jaar. In Flevoland rijden elke dag twee ambulances naar personen van 65 jaar en ouder vanwege een valincident. In onze regio overlijden jaarlijks ruim zeventig mensen aan de gevolgen van een valincidenten Met het oog op de vergrijzing nemen deze aantallen de komende jaren alleen maar toe.
Een val heeft vaak grote fysieke, sociale en maatschappelijke gevolgen. Ouderen kunnen door een val hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, is een goede signalering en voorlichting over valpreventie in de thuissituatie nog belangrijker. Letsel opgelopen door een valincident heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Veel valincidenten zijn te voorkomen. Professionals in de zorg (zoals thuiszorgmedewerkers, (para)medici, medici en apothekers) en welzijn (welzijnswerkers, vrijwilligers, buurtsportcoaches)
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal valincidenten.

In Flevoland werken we samen met verschillende partners aan de keten rondom valpreventie. Gezamenlijk hebben we de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan het in kaart brengen van het aanbod, het verduidelijken van ieders taak in deze keten en het gezamenlijk optrekken in de communicatie. We zijn trots op wat we bereikt hebben en gaan graag verder met onze samenwerking, zeker nu valpreventie ook eindelijk landelijk op de kaart staat. Een aantal professionals vertelt u graag over hun rol in deze ketenaanpak valpreventie en het
belang van onze samenwerking.