Onderzoeksproject naar optimale toeleiding naar erkende valpreventieve beweeginterventies voor thuiswonende ouderen

Vallen komt veel voor. De gevolgen hiervan raken de persoon en de samenleving, denk bijvoorbeeld aan breuken, verlies van zelfstandigheid en zorgkosten. Het voorkomen van vallen is daarom belangrijk, vooral bij ouderen met een verhoogd risico om te vallen. Met passende valpreventie vallen ouderen minder vaak en hebben ze een betere kwaliteit van leven. Maar wat is er nodig voor effectieve valpreventie? Ten eerste moeten de ouderen worden bereikt, ten tweede moeten effectieve valpreventie cursussen worden ingezet, en ten derde moeten die op een juiste wijze worden uitgevoerd.

In Nederland zijn drie cursussen ‘erkend’ en hebben daarmee een soort van kwaliteitskeurmerk. De cursussen heten ‘Vallen Verleden Tijd’, ‘In Balans’ en ‘Otago’. Deze cursussen worden erkende valpreventieve beweeginterventies genoemd omdat deelnemers in beweging komen en vallen worden voorkomen. Maar met de aanwezigheid van deze cursussen, ook in Flevoland, is nog niet gezegd dat ouderen worden bereikt en deelnemen.

In dit onderzoeksproject willen we in gesprek met thuiswonende ouderen en professionals die werkzaam zijn in de zorg en het sociale domein. Wat is nodig om de oudere en de valpreventie cursus bij elkaar te brengen? Welke wensen en behoeften hebben de ouderen en professionals als ‘gebruikers’ en ‘aanbieders’?

De uitkomsten van het onderzoek moeten leiden tot meer inzicht en een ‘gereedschapskist’ met praktische materialen die ingezet kunnen worden om ouderen te laten deelnemen aan valpreventieve beweeginterventies, en daarmee het aantal vallen te verminderen.

 

Voor professionals:

Bent u werkzaam in de zorg en/of het sociaal domein in de provincie Flevoland

EN biedt u zorg of activiteiten aan thuiswonende ouderen?

Dan willen we graag van uw expertise leren!

Helpt u ons door een vragenlijst over valpreventie in te vullen?

Link naar de vragenlijst

 

Voor ouderen en professionals:

Wilt u met ons meedenken over wat helpt om thuiswonende ouderen te bereiken en deel te laten nemen aan een cursus valpreventie? Dan gaan we graag met u in gesprek en kunt u ons een mail sturen via positiefouderworden@ggdflevoland.nl