logo

Professionals

Professionals in welzijn en zorg hebben een belangrijke bijdrage om valincidenten te verminderen.  Hier vind je meer informatie over de risicotest, analyse en het stroomschema om de juiste vervolgstap te kunnen zetten 

Valincidenten

In Flevoland rijden elke dag twee ambulances naar personen van 65 jaar en ouder vanwege een valincident. In Flevoland overlijden jaarlijks ruim zeventig mensen aan de gevolgen van een valincident Met het oog op de vergrijzing nemen deze aantallen de komende jaren alleen maar toe. De voorspelling is dat het aantal bezoeken aan de eerste hulp na een valincident tot 2050 stijgt met 47%.

Een val heeft vaak grote fysieke, sociale en maatschappelijke gevolgen. Ouderen kunnen door een val hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Nu ouderen langer thuis blijven wonen is een goede signalering, en voorlichting over valpreventie in de thuissituatie nog belangrijker. Letsel opgelopen door een valincident heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.
Veel valincidenten zijn te voorkomen. Professionals in de zorg (thuiszorgmedewerkers, paramedici, medici en apothekers) en welzijn (welzijnswerkers, vrijwilligers, buurtsportcoaches) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal valincidenten.

Valpreventie is alleen succesvol als we hierin samenwerken. Het is belangrijk om in te zetten op vroegsignalering van risico’s op valincidenten, het inbedden van valpreventie in het werk van (zorg)professionals en het inzetten van passende interventies (bv beweegprogramma’s) en valtrainingen. De verbinding tussen het sociaal en medische domein is nodig om het aantal valincidenten omlaag te krijgen. Alleen door met elkaar samen te werken, kunnen we een keten realiseren die leidt tot de ‘juiste oudere op de juist plek’.

Valrisico signaleren

Professionals kunnen bij ouderen tijdig een verhoogd risico op vallen signaleren. Ouderen met een verhoogd risico op vallen zoeken zelf geen hulp omdat zij zich niet bewust zijn van een verhoogd valrisico of zij zien vallen als iets dat nu eenmaal bij het ouder worden hoort. Daarom is het belangrijk dat professionals een verhoogd valrisico bij ouderen tijdig signaleren zodat zij hen kunnen doorverwijzen naar het aanbod voor valpreventie.

Bij vallen spelen een combinatie van biologische, gedrags- en omgevingsfactoren een rol. Het is een multifactorieel probleem. Om op een snelle manier in te schatten of er sprake is van een verhoogd risico op vallen, kan bij thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder de valrisicotest worden gebruikt.

Bij een verhoogd risico op vallen is een afspraak voor de valanalyse nodig. De valanalyse wordt uitgevoerd door eerstelijnszorgverleners, zoals praktijkondersteuners, huisartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere (para)medici.

Valrisicotest (klik voor grote versie)

Stroomschema valpreventie

In dit stroomschema vind je een overzicht met stappen rondom valpreventie. In dit overzicht zijn aanbod en interventies opgenomen die bij ons bekend zijn.

Wil je jouw aanbod of interventies laten opnemen in de sociale kaart Flevoland? Mail dan naar socialekaart@ggdflevoland.nl

Heb je vragen? Mail dan aan positiefouderworden@ggdflevoland.nl

Valanalyse

De Valanalyse is een uitgebreide screeningsinstrument om een verhoogd valrisico en de oorzaken in kaart te brengen en op te volgen met passend advies

Voor het uitvoeren van de Valanalyse heb je het score- en adviesformulier nodig. Het gebruik van de aanvullende tests is een keuze. Deze kan je gebruiken als je meer onderzoek wilt doen naar de risicofactoren die uit de Valanalyse komen. Hiervoor heb je wel bepaalde kennis nodig.  

Hoe motiveer je ouderen voor valpreventie?

Er kunnen bij ouderen verschillende factoren een rol spelen bij de motivatie voor valpreventie, namelijk:

  • Persoonlijke factoren: persoonlijke gezondheid, angsten, pijn houding en overtuigingen op het gebied van bewegen en zelfvertrouwen.
  • Programmafactoren: kenmerken van het valpreventieprogramma zoals inhoud, intensiteit, de vaardigheden van de instructeur en duur.
  • Omgevingsfactoren: zoals de toegankelijkheid van de cursuslocatie, invloed en steun van naasten en leeftijdsgenoten,

Het helpt om te weten welke factoren en in welke fase iemand zich bevindt. Een handig hulpmiddel is onderstaande infographic van veiligheid.nl, hier staan tips per profiel hoe je ouderen het beste kan motiveren.

Keuzehulp beweegprogramma's

Veel verschillende factoren spelen een rol bij een valincident, zoals verminderde spierkracht, omgevingsfactoren, medicatie, mobiliteit. Om effectief in te zetten op valpreventie is altijd een multifactoriële screening nodig zoals bijv. een valanalyse.

Hierna volgt een advies op maat. Er zijn voor ouderen met een verhoogd risico op vallen verschillende erkende beweeginterventies: In Balans, Otago, Vallen Verleden Tijd.