logo

Ruim 30 professionals uit het sociaal, veiligheid en medisch domein hebben de scholing valpreventie afgerond!

Elke 5 minuten belandt een 65 plusser op de Spoed Eisende Hulp na een valincident. Een val leidt vaak tot minder zelfredzaamheid, verpleeghuisopname, valangst, vermijden van activiteiten en daardoor sociaal isolement en vermindering van kwaliteit van leven. Samen met veel organisaties zetten wij in Flevoland in op een goede signalering en doorverwijzing om valincidenten in Flevoland te voorkomen. Valpreventie is opgenomen in het regeerakkoord en is bewezen effectief. Gemeenten zijn aan zet en moeten zich voorbereiden op hun nieuwe taak. 

Om kennis over valpreventie te bevorderen organiseerden wij een scholing voor het sociaal domein en daarnaast nog een geaccrediteerde scholing voor het medisch domein. Deze grote groep professionals bestond onder andere uit: praktijkondersteuners van de huisarts, (wijk)verpleegkundigen, fysiotherapeuten, verzorgenden, thuiszorgmedewerkers, wmo-consulten, buurtsportcoaches, vrijwilligers, welzijnswerkers, opbouwwerkers, apothekers, brandweer en geestelijke verzorger. De scholing werd verzorgd door Marjolein Kuijt. Marjolein Kuijt is hoofddocent van VeiligheidNL en wist op een deskundige en inspirerende wijze beide groepen te scholen. Het was een leerzame dag met enthousiaste deelnemers met een goede inbreng en interactie. Een goede signalering en gestructureerde aanpak helpt om valincidenten te verminderen.