Webinar gemeente aan zet voor valpreventie

In Nederland belanden er dagelijks bijna 300 65 plussers op de Spoedeisende Hulp door een val. Een val heeft veel impact op de zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en het langer zelfstandig thuis wonen. 

Een goede signalering en gerichte valpreventie voorkomt valincidenten en bespaart zorgkosten. 

Voor ouderen met een verhoogdrisico op vallen is een forse ambitie opgenomen in het coalitieakkoord. Dit vraagt extra inspanningen van gemeenten. 

In dit webinar hoort u wat deze nieuwe taak van gemeente vraagt. Wat is effectieve valpreventie? 

Dit webinar is georganiseerd door VeiligheidNL en RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)voor beleidsmakers en -adviseurs bij gemeenten, GGD (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’. Dit webinar vond 13 september 2022 plaats.