Webinar mondzorg, ook mijn zorg terugkijken

Op 3 november organiseerde GGD Flevoland, GGD Fryslan en GGD Haaglanden een webinar over mondgezondheid. Mondgezondheid verbeteren is de algehele gezondheid verbeteren. Een slechte mondgezondheid verhoogt de kans op serieuze gezondheidsproblemen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, atherosclerose, reumatoïde artritis, nierziekte, longontsteking, multiple sclerose, cognitieve achteruitgang, eetproblemen en psychische problemen. Onderzoek toont aan dat een slechte mondgezondheid een negatief effect heeft op het sociale welzijn en de kwaliteit van leven van ouderen. Fysieke problemen kunnen in dit verband niet los gezien worden van psychische en sociale problemen. De groeiende vergrijzing en landelijk beleid van langer thuis wonen, maakt mondgezondheid en mondzorg derhalve een belangrijk, en tot op heden nog zeer onderbelicht thema. Er zijn nog maar weinig initiatieven om de mondgezondheid en mondzorg bij (kwetsbare) ouderen aan huis te verbeteren, terwijl uit onderzoek blijkt dat de behoefte hiervoor toeneemt.

Daarom hebben we vanuit de verschillende GGD-en een webinar over dit onderwerp georganiseerd om professionals te informeren over het belang van goede mondzorg bij ouderen. Daarnaast willen wij met dit webinar professionals inspireren, zodat zij binnen hun eigen vakgebied met dit onderwerp aan de slag kunnen gaan.

Gastsprekers zijn Wim van Ouwerkerk (tandarts geriatrie) en Linet Weening (onderzoeker en docent mondzorgkunde hoge school  Groningen). Daarnaast vertellen Sylvana Emanuels, thuiszorgmedewerker en Marlies Plomp, apotheker meer over hun uitvoerende functie binnen het lopende project ‘Flevotand senior – mondzorg voor ouderen’.

Dit webinar is georganiseerd vanuit het project Flevotand senior – mondzorg voor ouderen, een project van GGD Flevoland in samenwerking GGD Haaglanden en GGD Fryslan met steun van  ZonMw,