Webinar valpreventie (zorg)professionals terugkijken

Op 8 september organiseerde GGD Flevoland een webinar valpreventie, vanuit het Valpreventie, voor (zorg)professionals in Flevoland. Het doel was om de deelnemers te informeren over het thema valpreventie en professionals te inspireren, zodat zij binnen hun eigen vakgebied hiermee aan de slag kunnen gaan.

Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat tenminste 35% van de 65-plussers minimaal een keer per jaar valt en dat 71% zich na een val medisch moest laten behandelen. Wereldwijd veroorzaakt het een golf aan spoedeisende hulpbezoeken en ziekenhuisopnames. Ook in Flevoland rijden elke dag twee ambulances naar personen van 65 jaar en ouder vanwege een valincident en er overlijden in onze provincie jaarlijks ruim 70 mensen ten gevolge van een valincident.

Mensen blijven langer thuis wonen en een deel van deze mensen is kwetsbaar. Voor deze groep is de kans op een val groter. Naast fysieke en financiële gevolgen, zijn de mentale en sociale effecten voor mensen ook groot. Vallen is een van de grootste gezondheidsbedreigingen met kans op verlies van zelfstandigheid en mobiliteit. Door de dubbele vergrijzing gaan de valincidenten explosief toenemen. Daarom is het van belang om in te zetten op valpreventie om gezondheidsschade te voorkomen.
Om het valrisico te verminderen zijn er meerdere effectieve interventies bekend. Dit vraagt echter wel een multidisciplinaire aanpak, waarbij alle professionals hun eigen rol pakken, zodat inwoners bij het juiste aanbod (of plek) terecht komen.

Via deze link kunt u het webinar terugkijken.