Week tegen de ondervoeding 6 t/m 10 november 2023

Almere, 5 november 2023

In de week van 6 t/m 10 november is het de Week tegen Ondervoeding. We vragen extra aandacht aan alle professionals in zorg en welzijn om tijdens deze week extra aandacht te besteden aan de voorkomen, herkennen, signaleren en behandelen van ondervoeding. Ondervoeding komt vaker voor dan we denken. 16% van de thuiswonende kwetsbare 65- plussers is ondervoed.  Voedzaam en gevarieerd eten helpt om fysiek én mentaal gezond te (blijven) leven. Ook als we ouder worden. 

GGD Flevoland is lid van het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen (POO). In dit netwerk bundelen we onze krachten voor een gezamenlijke aanpak ondervoeding. Door samen- in te zetten op bewustwording, vroegtijdige signalering en behandeling  in alle domeinen van welzijn en zorg. Samen dragen we bij aan het verbeteren van het identificeren van (risicofactoren voor) ondervoeding bij ouderen, waardoor behandeling tijdig en optimaal kan worden gestart.

Kenniscentrum ondervoeding ontwikkelde verschillende gratis materialen als extra ondersteuning van professionals en gemeenten in zorg en welzijn.  

1. Factsheet Goed gevoed ouder worden over de aanpak van ondervoeding bij (kwetsbare) ouderen voor professionals in zorg en welzijn. 

2. Signalenkaart ondervoeding voor het sociaal domein

3. Wil u aan de slag in uw gemeente? Ga aan de slag met een integrale aanpak. Of bekijk hier De Social Return On Investment (SROI)  over de waarde van zorg bij ondervoeding van (kwetsbare) ouderen. Iedere geïnvesteerde euro levert €3,27 op.