logo

PROFESSIONALS | (Brand)veiligheid voor langer zelfstandig thuiswonende senioren

De Brandweer vindt de (brand)veiligheid voor senioren belangrijk. Graag nodigen zij u uit voor de themabijeenkomst “brandveiligheid voor langer zelfstandig thuiswonende senioren” op 11 mei 2023

In de nabije toekomst zal het aantal senioren fors toenemen. Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing voor de (brand)veiligheid? Ouderen (65-plussers) vormen een kwetsbare leeftijdsgroep bij brand. Ouderen zijn vaker betrokken bij brand in de woonomgeving, waarbij zij vaker (dodelijk) gewond raken. 

In zorginstellingen gelden strenge eisen voor brandveiligheid, maar in appartementencomplexen en doorsnee woningen waar ouderen wonen is dat niet zo. Maar niet iedereen die zelfstandig woont is ook zelfredzaam bij brand.

Een beginnende brand wordt door een ouder persoon mogelijk minder snel opgemerkt vanwege gehoor-, zicht- en reukverlies. Ouderen nemen minder snel hitte waar, door een afgenomen gevoeligheid voor pijn. Ook door een afname in coördinatievermogen, balans, inschattingsvermogen en afgenomen snelheid van bewegen kunnen er eerder ongevallen ontstaan.

 

Programma

09.30 uur Inloop
10.00 uur Welkom Dagvoorzitter
10.15 uur Froukje Zeijl Vergrijzing in Flevoland & Gooi en Vechtstreek Programmamanager Positief Ouder Worden bij GGD
10.30 uur Peter Schuurmans Brandveiligheid en Senioren Hoofd afdeling Veilig Leven bij Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
11.10 uur Helma Lensen-Aertssen RobotXperience Spreker over robots en technologie
12.00 uur Lunch
12.45 uur Margo Karemaker Gedragsbeïnvloeding bij senioren Gedragswetenschapper en onderzoeker/adviseur vakgroep Brandweerzorg bij NIPV
13.25 uur 1e Parallelsessie **Bij aanmelding graag 2 voorkeursessies vermelden
14.00 uur 5 min voor verplaatsing naar volgende parallelsessie
14.05 uur 2e Parallelsessie **Bij aanmelding graag 2 voorkeursessies vermelden
14.35 uur Einde

Parallelsessies

Parallelsessie 1: Valpreventie

Froukje Zeijl en Madelein Boers – Positief Ouder Worden, GGD Flevoland

Letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Met het oog op de vergrijzing zullen de aantallen ouderen die komt te overlijden als gevolg van een valongeluk de komende jaren fors toenemen.

 

Parallelsessie 2: Brandonderzoek 

Loe van der Borgh – Brandonderzoeker & Specialist Risicobeheersing, Brandweer Gooi & Vechtstreek

We zagen afgelopen jaren een plotselinge toename van slachtoffers bij vergrijzing en fatale woningbranden. Door (brand)onderzoek naar de oorzaken van een brand is het mogelijk om de opgedane kennis en inzicht in te zetten bij het voorkomen van soortgelijke branden in de toekomst

 

Parallelsessie 3: Cybercrime

Digitale Wijkagent 

Online criminaliteit neemt de afgelopen jaren enorm toe en maakt veel slachtoffers. Veilig internetten is ingewikkeld. Helemaal voor mensen die nog niet zo digitaal vaardig zijn. Daarbij worden internetcriminelen steeds slimmer en mikken zij soms ook specifiek op ouderen.

 

Parallelsessie 4: Brand in een verzorgingstehuis – Praktijk

Hendrik Kramer –Hoofd Officier van Dienst (HOVD) & Senior medewerker Risicobeheersing

LELYSTAD – Woensdagmorgen 27 mei 2020 rond 3.40 uur was een grote brand ontstaan in een schuurtje in de binnentuin tussen het woonzorgcentrum de Hoven en het aanleuncomplex. De brand ontstond bij een gestalde scootmobiel. Daarna sloeg de brand over naar bovenliggende appartementen. De hulpdiensten uit onder andere Lelystad, Almere en Dronten rukten massaal uit.

Aanmelden

Voor deelname graag vooraf aanmelden bij: Brandveilig-leven@brandweergooivecht.nl

Vermelden bij aanmelding:

          aantal personen; 

          welke 2 parallelsessies u wilt bijwonen.

 

 

 

Date

11 mei 2023
Expired!

Time

09:30 - 14:35

Kosten

Gratis

Locatie

Brandweerkazerne Almere Poort
Argonweg 107, 1362 AD Almere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *