Factsheet: Opbrengsten Positief Ouder Worden Bus in Flevoland

Almere, 7 november 2023

De factsheet ‘Opbrengsten Positief Ouder Worden bus’ geeft  de belangrijkste uitkomsten van de succesvolle inzet van de Positief Ouder Worden bus in Flevoland weer. Tijdens de maanden juni, juli, augustus, september en oktober reisde de bus door alle gemeenten in Flevoland. Om het gezond ouder worden te bevorderen, bleek de bus een laagdrempelig middel om bewustwording onder inwoners te creëren en om de toeleiding naar lokaal aanbod te faciliteren. Op basis van ingevulde vragenlijsten door de betrokken professionals, gebaseerd op zeven dagen in juni, juli en augustus 2023, is de inzet geëvalueerd en zijn de opbrengsten in beeld gebracht.

Doelen en resultaten
Het hoofddoel was om (aankomende) oudere inwoners te bereiken en bewustzijn te vergroten over gezond ouder worden. De opzet van de bus bood de mogelijkheid om laagdrempelige gesprekken te voeren, wat leidde tot inzicht in de behoeften van ouderen en gerichte doorverwijzingen naar passende ondersteuning.

Versterkte samenwerking en zichtbaarheid
De bus bevorderde samenwerking tussen diverse organisaties, waaronder diëtisten, fysiotherapeuten, zorg- en welzijnsorganisaties, Brandweer en gemeenten. Dit vergrootte de zichtbaarheid van deze organisaties en verbeterde de toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners door toeleiding naar lokaal aanbod.

Diverse gezondheidsthema’s
Tijdens de inzet van de bus werden verschillende gezondheidsthema’s behandeld, zoals gezonde voeding, beweging, mondgezondheid, valpreventie, eenzaamheid, sociaal welbevinden en hersengezondheid. Bezoekers ontvingen informatieve goodiebag.

Inzichtelijke evaluatie
Een online vragenlijst werd ingevuld door 45 vertegenwoordigers van aanwezige organisaties. De evaluatie richtte zich op het aantal bereikte inwoners, doorverwijzingen, samenwerking, het evaluatieproces en beoordelingen van de bus inzet.

Belangrijk om te weten
De inzet van de bus in 2023 was een pilot. We hopen dat in 2024 de bussen opnieuw beschikbaar zijn voor verdere ondersteuning van gezond ouder worden in Flevoland.

Deze factsheet biedt beknopte inzichten voor beleidsmakers en professionals die zich inzetten voor gezond ouder worden in Flevoland. Ben je geïnteresseerd in het hele rapport? Bekijk dan hier de uitkomsten met resultaten evaluatie inzet Positief Ouder Worden Bus