logo

Themabijeenkomst over (brand)veiligheid voor langer zelfstandig thuiswonende senioren

Op 11 mei 2023 organiseerden Brandweer Flevoland en Brandweer Gooi en Vechtstreek een themabijeenkomst over (brand)veiligheid voor langer zelfstandig thuiswonende senioren.

In de brandweerkazerne van Almere- Poort ontvingen wij ongeveer 65 gasten die werkzaam zijn bij woningbouwcorporaties, ouderenorganisaties, gemeente, brandweer en andere betrokken organisaties. Met als doel samen na te denken over het effect van vergrijzing en de hier bij komende risico’s.

Hoe wij hier het beste mee kunnen omgaan, en hoe wij de senioren en ook de betrokken organisaties bewuster kunnen laten omgaan met brandveiligheid, valpreventie, veilig vluchten en toepassing van domotica ter ondersteuning van ouderen. Uiteraard ook hoe wij kunnen leren van elkaar en met elkaar.

Onder leiding van dagvoorzitter Sven van der Burg gingen wij in op de vraagstelling; “Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan veiligheid voor deze doelgroep?”

Dankjewel aan onze sprekers voor jullie mooie bijdrage!

  • Froukje Zeijl van de GGD Flevoland over toenemende vergrijzing in onze regio’s
  • Peter Schuurmans van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die ons inspireerde met zijn verhaal over hoe in zijn regio gewerkt wordt aan veilig leven.
  • Helma Lensen met haar compagnon Nao van RobotXperience over toenemende kansen voor toepassen van domotica en robots ter ondersteuning van ouderen.
  • Margo Karemaker van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) over haar onderzoek naar gedragsbeïnvloeding bij ouderen.

Naast deze 4 inspirerende sprekers hadden wij aansluitend ook 3 leerzame parallelsessies.

2 sessies met ervaringsverhalen waarbij Hendrik Kramer je meenam in zijn ervaring met een brand in een seniorencomplex en Loe van der Borgh die inging op lessen geleerd vanuit brandonderzoek in combinatie met veilig opladen van elektrische apparatuur. Ook Madeleine Boers en Froukje Zeijl gaven een parallelsessie over de gevaren van vallen en valpreventie voor senioren

Hebt u de bijeenkomst gemist of wilt u de presentaties nakijken? Bekijk ze via de links hieronder.

Froukje Zeijl Presentatie toenemende vergrijzing beide regio’s
Peter Schuurmans Presentatie Veilig Leven in Rotterdam Rijnmond
Margo Karemaker Presentatie gedragsbeïnvloeding bij senioren

Hendrik Kramer Presentatie Presentatie brandonderzoeker en veilig opladen elektrische apparaten
Loe van der Borgh Presentatie brandonderzoeker en veilig opladen elektrische apparaten
Froukje Zeijl & Madelein Boers Presentatie gevaren voor vallen en valpreventie voor senioren

Mondgezondheid is niet alleen belangrijk voor de mond, maar ook voor de algehele gezondheid. Om goede mondzorg bij ouderen te bevorderen is het van belang om een goed overzicht te hebben welke professionals welke rol vervult. Door samen de keten van mondzorg vorm te geven zorgen we voor een betere mondgezondheid bij ouderen. Deze matrix geeft een overzicht welke rollen bij welke professie passen. 

Mondgezondheid is niet alleen belangrijk voor de mond, maar ook voor de algehele gezondheid. Om goede mondzorg bij ouderen te bevorderen is het van belang om een goed overzicht te hebben welke professionals welke rol vervult. Door samen de keten van mondzorg vorm te geven zorgen we voor een betere mondgezondheid bij ouderen. Deze matrix geeft een overzicht welke rollen bij welke professie passen.